Viltsafari

Viltsafari

Området kring gula dala är kända för god vilttillgång.

Området erbjuder chans att få se älg, dovhjort, vildsvin, rådjur & mufflon.

Viltsafari kan ske från bil, traktorvagn eller tyst och stillsamt från ett jakttorn.  

Erbjuder även sälsafari