Jakt och förädling

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda jakt av alla dess slag. 

Efter jakterna förädlas viltet och det finns att köpa i två olika viltbodar på Fållnäs och Djursnäs säteri.

Vi erbjuder även hjälp med förädling, styckning, skinnberedning och troféer.

Kontakta oss för priser m.m